Den se Světluškou

Další projektový den v naší třídě byl zaměřen na život nevidomých lidí. Mezinárodní den nevidomých je připomínán 13. listopadu, na výročí narození zakladatele historicky první školy pro nevidomé v Paříži, Valentina Haüy . Smyslem tohoto dne je zejména šíření osvěty zaměřené na specifika života nevidomých, možnostmi jejich podpory a pomoci. Symbolem se stala „světluška“, která nevidomým svítí. My jsme plnili úkoly v pracovních listech, zkusili jsme pomoc pro nevidomého kamaráda ve třídě a mnoho dalších aktivit coby nevidomé děti. Koukali jsme na videa o vodícím psovi a o škole pro nevidomé. Několik překážek na nás čekalo i v tělocvičně. Celý den byl opět pěkný, ale tentokrát náročný a všichni jsme museli uznat, jak je těžký život lidí s hendikepem.