Slovanští bohové

Období Slovanů jakožto jednoho z nejvýznamnějších národů, který se kdysi dávno usadil na našem území, ukončili žáci 6. B společným projektem s názvem Slovanští bohové. Každý žák si vybral jednoho boha, o kterém si vyhledal několik důležitých informací, vytiskl nebo namaloval jeho podobiznu i jméno ve tvaru symbolu, který je s bohem nejvíce spjatý. Všichni pak nalepili své práce na společný papír a navzájem odprezentovali.