Přírodopisný běhací kvíz

Ve středu jsme si s žáky z 9. C zpříjemnili předvánoční čas a místo klasické výuky jsme opakovali minerály v šatnách pomocí běhacího kvízu. Žáci se rozdělili do dvojic/trojic a jejich úkolem bylo najít 24 otázek, u každé otázky určit správnou odpověď a tím vyluštit tajenku. Tajenka zněla „The millenium star diamond“ čili jeden z nejslavnějších diamantů světa, což si žáci museli také zjistit. Všechny na závěr čekala tematická odměna v podobě barevných čokoládových kamenů.

                                                                                                                      Mgr. Kateřina Smejkalová