Přírodopis - Potravní síť

V přírodopise se věnujeme vztahům mezi organismy. Tentokrát jsme se vypravili do biotopu rybníka, kde se každý proměnil v konkrétní organismus, od dendritu, přes mikroorganismy, drobné bezobratlé živočichy a býložravce až po vrcholové predátory. Nezapomněli jsme ani na rozkladače a člověka. Společně jsme pak vytvořili potravní síť, na které jsme si ukázali, jak složité a propletené vztahy mezi organismy mohou být. Na závěr jsme si pak znázornili, co se stane, pokud by jeden nebo více článků vypadl (vymřel) a zdůraznili, že v přírodě je si třeba vážit každého, byť sebemenšího člena.                                               

                                                                                                                                              K.  Smejkalová