Laboratorní práce v chemii - filtrace

Žáci si poprvé vyzkoušeli pracovat ve školní laboratoři chemie.

Téma práce bylo – FILTRACE. Sestavili si zadanou aparaturu a poté přefiltrovali suspenzi vytvořenou z křídy a vody.

Vedli si velice dobře, všem se činnost vydařila.

Na závěr vypracovali protokol o laboratorní práci.