Zvířata v zimě

V prvouce jsme se učili o tom, co dělají zvířata v zimě, ukazovali si jejich stopy. Byli jsme rádi, když jsme mohli toto učivo zopakovat a doplnit na zahradě ekologického centra Ostrůvek. Zvířátka byla jako živá, stopy jsme poznali, zadané úkoly splnili a navíc jsme si užili i trochu zábavy.