Zdravověda

Poslední květnový den jsme se zúčastnili na 3. ZŠ akce s Červeným křížem – Zdravověda pro 3.ročník. Zkusili jsme si masáž srdce, první pomoc při poranění končetin, řekli si něco k návykovým látkám, zopakovali telefonní čísla IZS. Po ukončení akce jsme se ještě vydováděli na hřišti. Bylo to fajn dopoledne.