Výlet – hrad Veveří, Brněnská přehrada

Závěr školního roku se kvapem přiblížil a s ním i doba výletů. Naše třída se vypravila na hrad Veveří, kde jsme zhlédli divadelní představení Princ Bajaja, na nádvoří jsme si vyrazili minci, vyzkoušeli si rytířské zbraně, prohlédli si práci kováře a samozřejmě nakoupili upomínkové předměty. Poté jsme se cestičkou pod hradem přesunuli do přístaviště, kde jsme se nalodili na parník a pluli na konečnou stanici. Tam už na nás čekal autobus a my se vraceli domů trochu unaveni, ale plní pěkných zážitků.