Tři králové

Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu….. Tuto legendu již známe, tentokrát jsme si vyrobili koruny a výtvarně ztvárnili postavy Tří králů.