Svatý Martin

V sobotu 11. listopadu sice Martin na bílém koni nepřijel, my jsme si však jeho svátek ve škole náležitě užili páteční dopoledne. Plnili jsme úkoly na pracovních listech, na interaktivní tabuli, přečetli si pověsti, zhlédli krátkou divadelní scénku a sami si také divadelní kousek zahráli. Nakonec jsme si pochutnali na svatomartinských rohlíčcích.