Skládáme z PET víček

Obrázky z PET vršků

Počasí nám konečně přálo, tak jsme v PČ vzali pytel vršků od PET a usadili se na našem školním dvorku. Ve skupinkách jsme během jedné vyučovací hodiny vytvořili opravdu pěkné obrázky. Učili jsme se také spolupráci, organizaci práce.

Heslo bylo: Žádná ruka nezahálí