Seiferos

Druhý školní týden jsme se zúčastnili přehlídky dravých ptáků a sov. Co všechno jsme viděli?

JAK: Výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky

         Raroh velký uloví obratného zajíce

         Luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu

         Sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta

         Sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku

         Jestřáb v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu

         Káně Harrisovo, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku

         Orel stepní žene atrapu lišky

         Orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Byl to opravdu zážitek!