Recitační soutěž

První březnový den jsme se sešli spolu s dětmi z 2. ročníku v naší aule, abychom si poslechli deset pěkných básniček. Děti ze 2.A a 3.A nám s radostí přednesly básničky, které se naučily. Odměnou pro všechny recitátory byl potlesk spolužáků a pro tři nejlepší pak diplom s malou odměnou. Všechny děti, které se s nadšením recitační soutěže zúčastnily, byly odměněny drobnou sladkostí a velkou pochvalou.