Pověst o zámecké studni

Pro zpestření učiva o našem městě jsme se vydali na náš zámek, kde nám paní Eva Kočí Valová poutavě vyprávěla, jak tehdejší hrad Meziříčí ke studni s vodou přišel. Pověst o čertovi, který nakonec nestihl naplnit studnu do ukončení mše v zámecké kapli, už známe.

Jak to bylo doopravdy? Prvním zdrojem vody byla zřejmě cisterna vysekaná ve skále v horním rohu nádvoří. Tam se stahovala dešťová voda, která se vlivem horniny mineralizovala a získala tak vlastnosti vody studniční. Teprve později byla vybudována studna. Ta je hluboká 40 metrů, takže je pod úrovní dna řeky Oslavy dole pod zámkem. Směrem k řece je ještě krátká chodbička, aby do ní mohla prosakovat voda.