Ponorka – Moře emocí

Co je „Ponorka“?

Je to centrum, které realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a přijetí odpovědnosti za své chování.

Na téma „Moře emocí“ jsme si povídali o nejrůznějších pocitech vyjádřených emotikony rybek nebo jsme vyjadřovali nakreslenými výrazy obličeje, jak se cítí hrdina příběhu, který nám přečetla p. lektorka. Nakonec jsme popisovali, při jakých příležitostech jsme cítili např. šťastně, vystrašeně, naštvaně….. Program se nám líbil, těšíme se na příští setkání s dalším zajímavým tématem.