Pasování na čtenáře

Nadešel konec školního roku, konec 1.třídy. Celý rok jsme pilně četli, a tak jsme mohli být pasováni na rytíře „Řádu čtenářského“. Po slavnostním slibu jsme dostali šerpu a dárek – knížku „Příběhy o mamutech“, jejíž součástí byla záložka v podobě malého mamuta, které pro nás ušily naše paní asistentky. Díky!

Také děkujeme našim rodičům, kteří s námi po celý školní rok doma četli, psali, počítali a připravovali se s námi na školu.

Už se těšíme do 2. třídy, ale teď se hlavně těšíme na PRÁZDNINY!