Olympiáda ZŠ

Po delší pauze se opět pořádala „Olympiáda 1. stupně základních škol“. Počasí ke sportovcům nebylo příliš vlídné, proto byly sportovní disciplíny umístěny v tělocvičně ZŠ Oslavická – pořádající škola. Po dopoledním klání naše družstvo v kategorii 2.ročníků skončilo na krásném 1.místě. Všichni obdrželi zlaté medaile a sladké odměny. Radost byla veliká, celý tým si olympiádu užil a vzájemně se podporoval. Ostatní děti z naší třídy se po ranním dešti rovněž vypravily na ZŠ Oslavickou, aby závodníkům fandily.