Návštěva kostela

Ve čtvrtek 20.1. jsme navštívili kostel sv. Mikuláše. Pan Drlíček nám ukázal pohyblivý betlém, pověděl nám o kostele a dokonce jsme vystoupali po schodech na kůr, kde jsme si prohlédli varhany a zazpívali si při jejich krásném zvuku koledy. Za naši pozornost a zpěv jsme dostali sladkou odměnu.