Kouzlo myslivosti

Doba lovů a honů je v plném proudu, tak jsme se i my vypravili, ne do lesa na hon, ale do zámeckého muzea na výstavu „Kouzlo myslivosti“. Z poutavého výkladu jsme se dozvěděli o myslivosti od počátků po současnost, o různých způsobech lovu, o loveckých psech či dravcích. Viděli jsme rovněž myslivecký oděv, trofeje, preparáty dravců a dalších lesních zvířat, zbraně, prachovnice, hudební nástroj, porcelán s motivem zvěře či modely mysliveckých zařízení. Pro nás mladší školáky byly připraveny nejrůznější aktivity v podobě pexesa, pracovních listů zaměřených na znalost stop, rozpoznávání psích plemen a dravců či omalovánek.