Den se Světluškou

Mezinárodní den nevidomých je připomínán 13. listopadu, na výročí narození zakladatele historicky první školy pro nevidomé v Paříži, Valentina Haüy .Absolventem této školy byl také Louis Braille, tvůrce celosvětově známého a využívaného bodového písma pro nevidomé. Smyslem tohoto dne je zejména šíření osvěty zaměřené na specifika života nevidomých, možnostmi jejich podpory a pomoci. Symbolem se stala „světluška“, která nevidomým svítí.

My jsme si vyzkoušeli spoustu aktivit coby nevidomé děti, zhlédli krátká videa – o vodícím psovi, o škole pro nevidomé, vyplňovali pracovní listy. Bylo to zajímavé, poučné a hlavně náročné. Chraňme si svůj zrak, bez něj by nám bylo „ouvej“!