Beseda s policistkou

V novém roce naše třída s nadšením přivítala návštěvu policistky s hodností nadpraporčíka. Povídali jsme si o tom, jak se chránit před neznámými nebo podezřelými lidmi, o bezpečnosti v ulicích, ale nejvíc jsme se zajímali o zloděje, zásahy, zbraně….. Také jsme si mohli vyzkoušet různé části policejní uniformy a osahat si obušek a zbraň. Většina z nás se nechala dobrovolně spoutat pravými pouty.