Abeceda v knihovně

Březen – měsíc knihy, tak jsme se vypravili do městské knihovny na program ABECEDA. V týmech jsme procvičili slovní zásobu, řadili podle abecedy, hledali informace v knihách a nakonec jsme hledali knihy samotné. Za naši píli jsme byli opět odměněni drobnou sladkostí.