Bruslení

Máme rádi tělocvik na ledu. Bruslit už umíme, takže se víc bavíme. Třeba hrou „Na honěnou“.