Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a kritéria přijetí

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole. Škola bude přijímat žádosti od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

  1. Do datové schránky školy.
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí).
  3. Poštou.
  4. Vhozením do poštovní schránky na budově školy.

            Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2020. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později. 

             

Žádost o přijetí k povinné školní docházce a dotazník lze vyplnit elektronicky v systému „Zápisy Online“ na webových stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci Aktuality, který bude přístupný od 1. 4. 2021. Základní škola preferuje elektronickou registraci přihlášek k zápisu, pokud však rodiče nemají možnost přístupu k internetu, potřebné dokumenty si mohou vyzvednout na sekretariátu školy, vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 12:00 hodin. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U vody a V Podloubí a dále místní části Hrbov, Svařenov a obec Uhřínov.


Kriteria