V únoru proběhlo školení první pomoci pro učitele

Ve čtvrtek 16. února se konalo na naší škole Školení první pomoci pro učitele a zaměstnance základních škol. Organizátorem této akce je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Součástí školení byla i praktická část, kdy si všichni účastníci vyzkoušeli manipulaci se zraněným a poskytnutí první pomoci v praxi.

Velké poděkování patří školitelům - záchranářům Davidu Trojanovi, Dis. a Martinu Odehnalovi, Dis. z výjezdové základny ve Velkém Meziříčí za tuto zajímavou a přínosnou akci.