Recitační soutěž - 2. a 3. ročník

První březnový den se sešli žáci 2. a 3.ročníku v naší aule, aby si poslechli deset pěkných básniček, které nám s radostí přednesli zástupci tříd 2.A a 3.A. Odměnou pro všechny recitátory byl potlesk spolužáků a pro tři nejlepší pak diplom s malou odměnou. Všechny děti, které se s nadšením recitační soutěže zúčastnily, byly odměněny drobnou sladkostí a velkou pochvalou.

Soutěžící na 1. a 2. místě postupují do obvodního kola, pořádaného střediskem Dóza v Jupiter clubu. Gratulujeme!