Programy prevence - 1. pololetí

 

Programy prevence v 1. pololetí letošního školního roku byly ukončeny. Děti se těší na pokračování ve 2. pololetí.

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (CP OCH ZR) realizuje programy dlouhodobé primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus, apod.).

Žáci jsou podporováni v posílení zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance, přijetí odpovědnosti za své chování aj.).

Rovněž na naší škole již opakovaně v 1. i 2. pololetí probíhají programy pro 4.- 8. ročník.

 

4. A           Moře emocí           

5. A, B       Já a třída                    

6. A, B       Startujeme! 

7. A, B       Třída a její svět 

8. A, B       Program prevence na akci KRUH ZÁSEKA

 

Děkujeme vedoucímu zařízení p. Bc. Davidu Filipovi, DiS. za nabídku na každý školní rok. Děti si ze svého sezení odnesou určitě užitečné informace, jelikož se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Přejeme si, aby se děti  o své zážitky podělily se svými rodiči a spolupráce škola – rodič se posune určitě mnohem dál.