Přírodovědná exkurze – ZOO Jihlava

Ve středu 21. 12. se třídy 7. A a 7. B zúčastnily výukového programu Život savců v ZOO Jihlava. Program žáky velmi zaujal, dozvěděli se spoustu zajímavých informací o zvířatech, mohli si prohlédnout zvířecí kůže, kopyta, rohy, parohy a další. Po výukové části následovala procházka a pozorování zvířat v krásně zasněžené ZOO.