PREVENTIVNÍ PROGRAMY S POLICIÍ ČR NA NAŠÍ ŠKOLE

Během druhého pololetí tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se kterými k nám zavítala paní nprap. Lenka Prokopová.

Žáci 6. a 7. ročníku absolvovali program na téma ŠIKANA. Koukli na příběh a poté jej rozebírali. Vedli si znamenitě. Měli spoustu dotazů, na které jim bylo odborně odpovězeno.

Žákům 8. ročníku byl určen program s názvem TVOJE CESTA NAČISTO, v němž nprap..Prokopová diskutovala s dětmi na téma návykových látek. Formou interaktivní přednášky, proložené promítáním skutečného příběhu, se děti dozvěděly mnoho nových informací z trestního a přestupkového práva, neostýchaly se pokládat paní policistce otázky, na které dostaly okamžitě odborné odpovědi.

Žáci 9. ročníku byli v rámci programu PRÁVNÍ VĚDOMÍ seznámeni s tím, co je trestný čin a přestupek a získali základy právního vědomí související s trestní odpovědností mládeže.

Na závěr žáci vyplnili anonymně dotazníky s otázkami, aby přednášející měla zpětnou vazbu.

Cílem těchto programů je vést žáky k bezpečnému chování, zodpovědnému jednání a předcházení rizikovým situacím.

Kromě těchto programů paní nprap. Lenka Prokopová obeznámila žáky všech ročníků o škodlivosti nikotinových sáčků. Budeme věřit, že si z toho děti vezmou ponaučení, jelikož vše bylo skvěle podáno.

Tímto moc děkujeme nprap. Lence Prokopové a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence v příštím školním roce.