Preventivní programy Oblastní charity Žďár nad Sázavou ve 2. pololetí

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (CP OCH ZR) realizuje programy dlouhodobé primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus, apod.).

Žáci jsou podporováni v posílení zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance, přijetí odpovědnosti za své chování aj.).


Ve 2. pololetí – od 27.2. do 1.3. 2024 proběhly na naší škole následující programy:

4.A - Já pro třídu, třída pro mě

5.A, 5.B - Nechci, díky

6.A, 6.B - Online svět a já

7.A, 7.B - Dvě strany mince

Žáci 8. tříd budou absolvovat program prevence v průběhu měsíce dubna.

Tyto programy trvaly pro každou třídu 3 vyučovací hodiny.


Děkujeme vedoucímu zařízení p. Bc. Davidu Filipovi, DiS. za nabídku na tento školní rok. Děti si ze svého sezení odnesly určitě užitečné informace, jelikož se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Přejeme si, aby se děti  o své zážitky podělily se svými rodiči a spolupráce škola – rodič se posune určitě mnohem dál.