Šmeralův statek v Třebíči

Jedna z posledních akcí ve třetím ročníku byl edukační program ve Šmeralově statku - Centru tradiční lidové kultury v Třebíči. Pan Noha nás seznámil s tradičními jarními a letními obyčeji Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Letnice – svatodušní svátky s obchůzkami královniček, králové letnic v jižních Čechách a Dolním Rakousku, vožení krále na Podhorácku, pouti, stavění májek, Barchan. Po příjezdu do Třebíče jsme se šli podívat na vyhlídku na město, pak nás čekal skvělý program a dopoledne jsme ukončili prohlídkou náměstí.