Přírodopis - Botanická koláž

Minulý týden jsme se žáky podnikli botanickou vycházku po okolí, kde jsme poznávali běžné druhy krytosemenných rostlin. Tento týden jsme si je zopakovali, na druzích, které se objevily nově, jsme si procvičili určování pomocí aplikace Plantnet. Následně jsme všechny druhy nalepili a popsali. Vznikla tak krásná koláž, která již pyšně visí ve třídě.