Třebíč - Šmeralův statek

Jedna z posledních akcí ve čtvrtém ročníku byl edukační program ve Šmeralově statku - Centru tradiční lidové kultury v Třebíči. Pan Noha nás seznámil s tradičními jarními a letními obyčeji Vysočiny, jižních Čech a Rakouska. Letnice – svatodušní svátky s obchůzkami královniček, králové letnic v jižních Čechách a Dolním Rakousku, vožení krále na Podhorácku, pouti, stavění májek, Barchan. Po veselém programu jsme se šli podívat na vyhlídku na město, prošli Židovskou čtvrtí a dopoledne jsme ukončili prohlídkou náměstí.

Centrum tradiční lidové kultury je muzeum v Třebíči, dříve v budově fungoval Památník Bohumíra Šmerala. Budova je jako historická venkovská usedlost chráněnou kulturní památkou, kdy do roku 1991 měla status národní kulturní památky.