Today's date is 10/24/2020

Organizace školního roku

Důležitý terminář aktuálního školního roku od zahájení až po ukončení.

Termíny třídních schůzek, pedagogických rad. Datumy zahájení a ukončení všech prázdnin školního roku.

Terminář akcí pořádaných školou.

Termín zápisu do první třídy a také termíny přijímacích zkoušek na SŠ.