Today's date is 09/28/2020

EU - peníze školám

ICT_LOGO

 

 

V rámci tohoto projektu byla v červnu 2011 podaná žádost o přidělení finančních prostředků, která byla schválena dne 21. 7. 2011. Celková finanční částka na realizaci projektu činí 2.018.839,- Kč na neinvestiční výdaje. Realizace tohoto projektu byla zahájena dne 1. 3. 2012. Ve školním roce 2012/13 bude probíhat tvorba a ověřování DUM. Dále bude uskutečněno výběrové řízení na první část vybavení (hardware a software) na ověřování DUM. Každé tři měsíce bude vypracována a odeslána monitorovací zpráva (první do 30. 9. 2012).