Today's date is 09/22/2019

O škole

Základní škola  Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 je příspěvkovou organizací města Velké Meziříčí.

Škola je rozmístěna do více budov:

 • Komenského ulice -  první až pátý ročník. V této budově je i školní družina. Součástí je velká moderní tělocvična.
 • Budova na Sokolovské ulici – 6. až 9. ročník. Součástí budovy je tělocvična Bezděkov. Ke škole také náleží školní pozemek v ulici Nad Gymnáziem.
 • Na Poštovní ulici je školní jídelna, která zajišťuje stravování našich žáků, studentů gymnázia, základní školy a praktické školy, zaměstnanců školy a v rámci doplňkové činnosti i cizích strávníků.

Škola historicky patří mezi nejstarší velkomeziříčské školy, neboť je přímou pokračovatelkou měšťanské školy, která byla založena v roce 1889.

 

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Škola vzájemného porozumění a důvěry", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

aktivity ŠKOLY

 • tématické projektové dny na 1. a 2. stupni
 • třídenní adaptační pobyt 6. ročníků v Nesměři
 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků
 • KRUH - čtyřdenní sportovní kurz pro žáky 8. ročníků
 • Ponorka - žáci 5. - 9. ročníku
 • naše škola každoročně pořádá okrskové kolo ve šplhu pro žáky 1. - 5. ročníku

VYBAVENOST

Stále se zlepšuje materiální vybavení školy. Budovy jsou udržovány v dobrém technickém stavu.

 • ve všech kmenových učebnách se nachází interaktivní tabule a počítač
 • odborné učebny jsou také téměř všechny vybaveny interaktivní tabulí a počítačem
 • jedna počítačová učebna na 1. stupni a dvě počítačové učebny na 2. stupni
 • moderní tělocvična na 1. stupni
 • nové hřiště na 1. stupni
 • žáci 2. stupně využívají v hodinách Tv nové moderní hřiště za gymnáziem s umělým povrchem
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Zázemí školy tvoří nejen klasické třídy, ale i odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné výchovy, praktických činností (žákovská dílna, školní zahrada, školní cvičná kuchyňka), dvě tělocvičny, dvě samostatné místnosti pro oddělení školní družiny a školní knihovna.

SPOLUPRÁCE

Škola spolupracuje s významnými organizacemi: Pedagogicko psychologická poradna Velké Meziříčí, Speciální pedagogické centrum Velké Meziříčí, střední školy ve Velkém Meziříčí a okolí, Jupiter Club Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí, Městská knihovna, Dóza Velké Meziříčí, Středisko ekologické výchovy Ostrůvek a další organizace a instituce. Tato spolupráce umožňuje rozšiřování různých metod a forem výchovně vzdělávací práce.