Today's date is 09/19/2020

Učitelé 1.stupně

Po kliknutí na jméno se zobrazí email.
Name Position Phone
Mgr. Iva Janoušková učitelka 1. stupně, třídní učitelka: 1.A+420 566 782 157
Mgr. Dagmar Karásková učitelka 1. stupně, třídní učitelka: 4.A+420 566 782 157
Mgr. Vladimíra Moravová učitelka 1. stupně, vedoucí učitelka pro 1. stupeň, tř. uč.: 3.A+420 566 782 157
Mgr. Pavlína Ondráčková učitelka 1. stupně, třídní učitelka: 5.A+420 566 782 157
Mgr. Jana Psohlavcová učitelka 1. stupně, třídní učitelka: 2.B+420 566 782 157
Mgr. Karolina Puffer učitelka 1. stupně+420 566 782 157
Mgr. Petra Ráčková učitelka 1. stupně, třídní učitelka: 2.A+420 566 782 157
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková učitelka 1. stupně, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, tř. uč.: 4.B+420 566 782 157
Martina Zítková učitelka 1. stupně+420 566 782 157
Ludmila Kališová asistentka pedagoga ve třídě 4.A+420 566 782 157
Petra Sobotková asistentka pedagoga ve třídě 3.A+420 566 782 157
Ivana Hamplová školní asistentka+420 566 782 157