Dnes je 27.05.2019, svátek má Valdemar

Rozvoj ICT metod

Ke stažení


 

Český jazyk

Ročník Učební materiál
6. r. Podstatná jména konkrétní a abstraktní 584.75 Kb
6. r. Podstatná jm. pomnožná, hromadná a látková 656.55 Kb
6. r. Vzory podstatných jmen 585.22 Kb
6. r. Vzory přídavných jmen 313.24 Kb
6.r. Stupňování přídavných jmen 418.42 Kb
6. r. Druhy zájmen 424.25 Kb
6. r. Skloňování zájmena já 392.25 Kb
6. r. Druhy číslovek 575.34 Kb
6. r. Skloňování číslovky dva, oba 246.71 Kb
6. r. Slovesa, slovesný způsob 497.53 Kb
6. r. Zdvojené souhlásky 511.62 Kb
6. r. Hláskové skupiny bě-bje, vě-vje, pě 622.14 Kb
6. r. Hláskové skupiny mě-mně 851.05 Kb
6. r. Skupiny hlásek při odvozování 442.19 Kb
6. r. Změny souhlásek 314.96 Kb
6. r. Vyjmenovaná slova 1.01 Mb
6. r. Předložky s, se, z, ze 613.35 Kb
6. r. Předpony s-, z-, vz- 1.01 Mb
6. r. Slovní druhy 580.69 Kb
6. r. Přísudek a podmět 807.60 Kb
6. r. Shoda přísudku s podmětem 1.41 Mb
6. r. Shoda přís. s několikanásobným podmětem 486.27 Kb
6. r. Přívlastek 659.78 Kb
6. r. Předmět 433.37 Kb
6. r. Příslovečné určení místa 254.35 Kb
6. r. Příslovečné určení času 427.81 Kb
6. r. Příslovečné určení způsobu 636.79 Kb
6. r. Základní a rozvíjející větné členy 275.22 Kb
6. r. Větný rozbor 229.83 Kb
7. r. Příslovečné určení míry 487.90 Kb
7. r. Odchylné tvary podstatných jmen 427.67 Kb
7. r. Slovesný rod činný a trpný 1.45 Mb
7. r. Příslovce, příslovečné spřežky 1.04 Mb
7. r. Stupňování příslovcí 666.35 Kb
7. r. Spojky 316.99 Kb
7. r. Částice 452.06 Kb
7. r. Citoslovce 4.83 Mb
9. r. Literární kvíz I - Portréty českých spisovatelů 785.64 Kb
9. r. Lit. kvíz II - Chronologické řazení čes. autorů 1001.25 Kb
9. r. Lit. kvíz III - Portréty českých spisovatelek 776.33 Kb
9. r. Literární kvíz IV - Přiřazení autora k dílu 402.16 Kb
9. r. Literární kvíz V - Literární žánry 393.04 Kb
9. r. Lit. kvíz VI - Literární a divadelní pojmy 396.82 Kb
9. r. Karel Čapek 1.99 Mb

 

Anglický jazyk

Ročník Učební materiál                                                              
6. r. Adverbs 201.30 Kb
6. r. Animal_games 862.59 Kb
6. r. Animal_pictures 7.01 Mb
6. r. Animal_quiz 756.48 Kb
6. r. Articles 1.15 Mb
6. r. Comparatives 1.06 Mb
6. r. Frog 2.12 Mb
6. r. Ordinal_numbers 489.42 Kb
6. r. Plurals 2.60 Mb
6. r. Preposition-places 1.98 Mb
6. r. Prepositions-time 308.94 Kb
6. r. Present continuous - gify 852.41 Kb
6. r. Present_continuous 426.50 Kb
6. r. Present_simple_tense 1.74 Mb
6. r. Present_simple_tense_II 1.73 Mb
6. r. Present_simple_or_continuous 7.79 Mb
6. r. Quantity 3.28 Mb
6. r. Some-any 1.08 Mb
6. r. Stone_soup 1.17 Mb
6. r. This-that 778.09 Kb
6. r. Vegetables_and_fruit 2.17 Mb
6. r. Vocabulary-Food 540.13 Kb
6. r. Vocabulary-Illnesses 829.15 Kb
7. r. Going_to 2.17 Mb
7. r. Christmas_games 482.55 Kb
7. r. Present_perfect_tense 388.87 Kb
7. r. The_with_place_names 386.11 Kb
7. r. The_with_place_names_II 243.07 Kb
7. r. Tomorrow 949.38 Kb
7. r. Valentine's_Day. 1.22 Mb
7. r. Writing_and_speaking 1.58 Mb
8. r. All_I_ever_wanted 4.04 Mb
8. r. Conditional_Would 74.28 Kb
8. r. Ever-never 4.00 Mb
8. r. Jobs 1.53 Mb
8. r. Jobs_definitions 143.84 Kb
8. r. People_and_jobs 1.92 Mb
8. r. Present_per._tense 388.89 Kb
8. r. Should-shouldn't 69.21 Kb
8. r. Sing_a_song-yesterday 7.53 Mb
8. r. Stative_verbs 941.29 Kb
8. r. The_Iceman 197.07 Kb
9. r. Body_language 793.75 Kb
9. r. Describing_people 1.31 Mb
9. r. First_conditional 876.89 Kb
9. r. Games-Crosswords 328.81 Kb
9. r. Passive_voice 153.54 Kb
9. r. Phrasal_verbs 202.83 Kb
9. r. Present_per._tense_III 1.49 Mb
9. r. Pronouns 70.28 Kb
9. r. Question_tags 147.54 Kb
9. r. Question_tags_II 146.53 Kb
9. r. Question_tags-exercise 69.51 Kb
9. r. Relative_clauses 541.29 Kb
9. r. Revision_tests 85.29 Kb
9. r. Second_conditional 70.84 Kb
9. r. Summer_holiday 1.84 Mb
9. r. Things_go_wrong 1.14 Mb
9. r. Verbs_play-do-go 937.62 Kb

 

Přírodopis

Ročník Učební materiál                                                         
6. r. Bakterie 3.79 Mb
6. r. Buňka 12.49 Mb
6. r. Dýchání, fotosyntéza 5.37 Mb
6. r. Hmyz s proměnou dokonalou 1 12.51 Mb
6. r. Hmyz s proměnou nedokonalou 1 18.23 Mb
6. r. Houby 14.98 Mb
6. r. Jednobuněčné houby 2.41 Mb
6. r. Jednobuněčné řasy 3.68 Mb
6. r. Jednobuněční živočichové - prvoci 2.57 Mb
6. r. Kmen členovci - úvod 3.14 Mb
6. r. Kmen hlísti 5.65 Mb
6. r. Kmen kroužkovci 11.46 Mb
6. r. Kmen měkkýši - mlži 11.73 Mb
6. r. Kmen měkkýši - plži 18.49 Mb
6. r. Kmen ploštěnci 10.34 Mb
6. r. Kmen žahavci 18.42 Mb
6. r. Mikroskop - práce s mikroskopem 3.35 Mb
6. r. Nižší rostliny - řasy 2.18 Mb
6. r. Sinice 6.20 Mb
6. r. Třída hmyz - úvod 5.04 Mb
6. r. Třída korýši 20.29 Mb
6. r. Včela medonosná 6.97 Mb
6. r. Viry 7.07 Mb
7. r. Botanika - úvod 3.38 Mb
7. r. Chobotnatci, zajíci 1.35 Mb
7. r. Hlodavci 7.29 Mb
7. r. Hmyzožravci, primáti 7.44 Mb
7. r. Kapraďorosty 131.71 Kb
7. r. Květ 909.66 Kb
7. r. Letouni, kytovci, chudozubí 4.12 Mb
7. r. Obojživelníci 6.31 Mb
7. r. Opakování 6. ročníku 166.21 Kb
7. r. Orgány cévnatých rostlin 3.70 Mb
7. r. Plody a semena 630.67 Kb
7. r. Růst a vývin rostlin 1.45 Mb
7. r. Savci - úvod 2.59 Mb
7. r. Šelmy lasicovité 2.87 Mb
7. r. Strunatci 7.12 Mb
7. r. Sudokopytníci a lichokopytníci 5.83 Mb
7. r. Třída: Plazi 28.10 Mb
7. r. Třída: Ptáci 3.76 Mb
7. r. Úvod do učiva přírodopisu 7. ročníku 10.34 Mb
9. r. Éry vývoje Země: PREKAMBRIUM - prahory, starohory
9. r. Éry vývoje Země: PRVOHORY 12.24 Mb
9. r. Éry vývoje Země: DRUHOHORY 10.33 Mb
9. r. Éry vývoje Země: TŘETIHORY 5.74 Mb  
9. r. Éry vývoje Země: ČTVRTOHORY 10.23 Mb
9. r. Geologický vývoj a stavba České republiky 7.70 Mb
9. r. Názory na vznik a vývoj života 3.46 Mb
9. r. Petrologie a vyvřelé horniny 13.89 Mb
9. r. Podzemní voda a prameny 10.47 Mb
9. r. Přeměněné horniny 7.51 Mb
9. r. Půdy - vznik a klasifikace 11.24 Mb
9. r. Skalní města a krasové jevy 20.23 Mb
9. r. Sopečná činnost 13.65 Mb
9. r. Usazené horniny 27.45 Mb
9. r. Vnější geologické děje - zvětrávání 3.33 Mb
9. r. VGD - činnost větru 5.99 Mb
9. r. VGD - ledovce 10.56 Mb
9. r. VGD - působení tekoucí vody 26.00 Mb
9. r. VGD - působení zemské tíže (svahové pohyby) 5.25 Mb
9. r. Zemětřesení 5.51 Mb
9. r. Činnost člověka 10.34 Mb
9. r. Geologická stavba ČR 133.35 Kb
9. r. Geologické děje 5.99 Mb
9. r. Mineralogie - fyzikální vlastnosti nerostů 2.10 Mb
9. r. Opakování 8. ročníku 542.15 Kb
9. r. Petrologie 44.85 Mb
9. r. Třídění nerostů (minerálů) 2.69 Mb
9. r. Vnější geologické děje 17.73 Mb
9. r. Vznik a vývoj života na Zemi 7.95 Mb


Biologie člověka

Ročník Učební materiál
8. r. Dýchací soustava 5.96 Mb
8. r. Etologie - získané a naučené chování 1.31 Mb
8. r. Hormonální regulace 1.58 Mb
8. r. Krevní oběh - cévy, tlak 5.27 Mb
8. r. Krev - složení, skupiny 3.94 Mb
8. r. Kůže 4.48 Mb
8. r. Lidské řasy 279.07 Kb
8. r. Nakažlivé nemoci - obrana organismu 7.82 Mb
8. r. Nervová soustava 654.88 Kb
8. r. Oběhová soustava 4.02 Mb
8. r. Oběhová soustava - srdce 5.53 Mb
8. r. Ontogenetický vývoj jedince 1.10 Mb
8. r. Opakování 7. ročníku 2.66 Mb
8. r. Přeměna látek a energií 8.16 Mb
8. r. První pomoc při krvácení 1.86 Mb
8. r. Svalová soustava I 4.53 Mb
8. r. Svalová soustava II 6.52 Mb
8. r. Tělní tekutiny - míza a mok 2.12 Mb
8. r. Tkáně 2.82 Mb
8. r. Trávicí soustava I 899.14 Kb
8. r. Trávicí soustava II 7.81 Mb

 

Zeměpis

Ročník Učební materiál                                                     
7. r. Amerika - podnebí, poloha 157.02 Kb
7. r. USA, Kanada - testy 1.71 Mb
8. r. Průmysl - testy 63.28 Kb
9. r. Pohyb obyvatelstva 138.55 Kb

 

 

Anketa

Který předmět máš nejradši?