Dnes je 27.05.2019, svátek má Valdemar

Rozvoj ICT metod

Publicita

Dne: 26.3. 2009

Účel jednání a místo: Znojemská jarní inspirace - konference, Znojmo

Doba jednání: 6 hodin

Zúčastnění: Mgr. Kaštan K., Šulcová, Moravová, Třeštíková

 

znojmo_2009

Dne 26.3. 2009 jsme navštívili konferenci ve Znojmě, která byla zaměřena na využití ICT ve výuce. Po úvodním slovu a obeznámení se s celodenním programem, jsme měli možnost nahlédnout do ukázkových hodin a blíže se seznámit s materiály zde přítomných prezentujících se firem.

Sledovali jsem práci dětí na 1. stupni, které využívaly při hodinách interaktivní tabuli.

Nahlédli jsme do hodin českého jazyka /Tvarosloví/, anglického jazyka /Věty/. Danou tabuli využívali jak jednotlivci tak i skupinky žáků. K dispozici měli připravené pracovní listy a další pracovní materiál,který byl nezbytně nutný pro vzájemnou kontrolu. Velkým přínosem byla hodina strávená v devátém ročníku, zde jsme zhlédli hodinu hudební výchovy. Žáci zde pracují s verzí Karaoke /písmenkovou, pohybovou, notovou/.

Za pomocí podložky SOWTPART přidávají do hodin pohybovou atmosféru.

Odpolední blok byl věnován dílnám. Vyučující jazyků nás seznámili se základní tvorbou textu, seskupování obrázků či změnou barvy pozadí za pomocí programu přímo na interaktivní tabuli. Předvedli taktéž již několik osvědčených a vyzkoušených témat, která používají v hodinách.

Poté jsme navštívili prezentaci digitální techniky firmy AV Media. Prohlédli jsme si několik novinek např.hlasovací zařízení, vizualizér, jazykovou laboratoř, nové typy interaktivních tabulí, tablet či Classmate PC.

 

img_0575img_0578img_0585img_0586img_0590img_0594img_0598img_0600

 

 

 


 


 

 


 

Dne: 8.4. 2009

Účel jednání a místo: Počítač ve škole - celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ, Nové M.n/M.

Doba jednání: 5 hodin

Zúčastnění: Mgr. Kaštan, Šulcová, Třeštíková, Moravová

 

PC_ve_skoleDne 8.4. 2009 jsme se zúčastnili konference učitelů „Počítač ve škole". Konference byla rozdělena na přednášky a workshopy zaměřené na koncepci ICT, informační a komunikační technologie, prezentaci evropských projektů a výuku jazyků.

Oslovili nás zejména nové tituly Terasoftu pro interaktivní výuku. Zhlédli jsme ukázku programu zaměřeného na výuku přírodovědy, jehož součastí byly také soutěže, pexeso či různé přiřazování jako doplněk pro žáky. Přínosem byl workshop /Oxford University Press/ zaměřený na nové tituly učebnic anglického jazyka, rozšířených o interaktivní verze.

Společnost Silcom předvedla nový projekt „České dějiny", která již běží na internetu. Dostupná je prozatím dětská verze obsahující videa, mapy, časovou osu a otázky.

Co nás upoutalo nejvíce bylo zhlédnutí stánků vystavujících firem , které přímo nabízely možnosti sestav interaktivních učeben. Předvedly vzájemné kombinace tabulí jak klasické, tak i interaktivní, Swtabule umožňující vytváření vlastních prezentací v programu Scrapbook a podporu programu Power Point.

 

IMG_0629IMG_0631IMG_0634IMG_0637IMG_0639

 


 

Dne: 20.5. a 27.5. 2009

Účel jednání a místo: Seminář pro aktivní uživatele Smart Board, Velké Meziříčí

Zúčastnění: Všichni učitelé 1. a 2. stupně

 

AV_MediaTento seminář proběhl na naší škole ve dvou termínech

20.5. a 27.5. 09. Byl zaměřen na aktivní užívání interaktivní

tabule. Budoucí uživatelé byli seznámeni se základními

funkcemi, s vkládáním obrázků i zvuků, s vkládáním videa

a tvorbou vlastní vyučovací hodiny.

 

 

 

IMG_0674IMG_0675IMG_0676IMG_0677IMG_0678

 


 

Dne: 8.6. 2009

Účel jednání a místo:  Schůzka realizačních týmů, prezentace firmy Heuréka, Velké Meziříčí

Zúčastnění: členové odborných týmů, manažeři, koordinátor, učitelé 1. a 2. stupně

 

IMG_1173Dne 8.6. 2009 přijala pozvání firma Heuréka, která se zabývá autoevaluací a zároveň vzdělává společnost v oblasti sociální a emoční inteligence. Hlavní náplní byl program Portfolionet, pomocí něhož lze vytvářet předmětové či třídní weby, realizovat projektovou výuku atd. Firma nabídla podporu a pomoc i v oblasti inovace ŠVP , skupinového vyučování, kooperativního učení, kritického myšlení.

 

 


 

Dne: 7.10. 2009

Účel jednání a místo: Školení- Projektové vyučování, motivace žáků při interaktivní výuce, Velké Meziříčí

Zúčastnění: členové odborných týmů, manažeři, koordinátor, učitelé 1. a 2. stupně

 

PortrfolionetDne 7.10. 2009 se učitelé ZŠ Sokolovská vzdělávali v oblasti

projektového vyučování a motivace žáků. Lektor vzdělávací společ-

nosti Heuréka nejprve připomněl funkci nového programu Portfolionet,

pomocí něhož lze vytvářet dotazníky, ankety, formuláře, grafy či jed-

notlivá hodnocení žáků.

Další část byla věnována motivaci žáků, rozvíjení vztahů a znalostí,

schopnosti ovládat emoční inteligenci, která ovlivňuje odpovědnost,

sebeúctu, sebeovládání.

 


 

Dne: 12.10. 2009

Účel jednání a místo:  Školení- Motivace žáků / Heuréka / , Velké Meziříčí

Zúčastnění: členové odborných týmů, manažeři, koordinátor, učitelé 1. a 2. stupně

 

12.10.2009 proběhla na naší škole další část školení uči-

telů týkající se motivace žáků ve vyučovacím procesu.

Prostřednictvím názorných her jsme se věnovali oblasti

vztahů, pravidel, smyslu a řádu.

Objevovali jsme nové způsoby, prostřednictvím nichž lze dojít

k danému cíli.

Dotkli jsme se typologie člověka, ze které vychází jednotlivá

jednání, chování a prožívání životních situací.

 

IMG_1171IMG_1177

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dne: 4.11. 2009

Účel jednání a místo: Školení na  IT ,Velké Meziříčí

Zúčastnění: učitelé a členové odborného týmu z  1. stupně

 

4.11. byli vyučující prvního stupně proškoleni za účelem

práce a využívání interaktivní tabule ve výuce. Seznámili se

s veškerou problematikou a komponenty, které při své realizaci

uplatní.

 


 

Monitorování potřeb žáků (Portfolionet)

 

Během listopadu 2009 proběhlo v  5. třídách formou dotazníků na školním a projektovém portfoliu

zjištění vzdělávacích a motivačních potřeb žáků v souvislosti s projektovými cíli.

Téma: Efektivita práce s ICT

 


 

Monitorování potřeb učitelů (Portfolionet)

 

Během listopadu 2009 formou dotazníků na školním a projektovém portfoliu proběhlo zjištění rozvojových potřeb učitelů v souvislosti s projektem.

Téma: Mapa klíčových oblastí kvality

Atmosféra třídy ve které učím

Mapa PC tvořivosti

 


 

Den otevřených dveří

 

Dne: 9.12. 2009

Účel jednání a místo: 120. výročí otevření měšťanské školy,Velké Meziříčí

Zúčastnění: učitelé a členové odborného týmu z  1. stupně

 

120_letDne 9.12. 2009 proběhl na budově 1. st. Komenského den otevřených dveří

ke 120. výročí otevření chlapecké a dívčí školy. Pro širokou veřejnost (rodiče,

žáky, zástupce města atd.) byla umožněna prohlídka zdejší školy (nová

počítačová učebna, jazyková učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem

a vizualizérem – vybaveno z prostředků grantu) s názornými ukázkami

v hodinách.

 

 

IMG_1420IMG_1422JazykovkaPC

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dne: 29.1. 2010

Účel jednání a místo: Školení- Školení na interaktivní tabuli,Velké Meziříčí , Sokolovská 13

Zúčastnění: Vyučující 1. stupně, realizační tým 1. st., výchovní asistenti a uč. školní družiny

 

ITV průběhu školícího semináře jsme hledali odpovědi na otázky, co umí IT, jak IT pracuje a jak ji můžeme využít.

Lektorem jsme byli obeznámeni jak pracovat s programem Word či Power point pomocí IT. Podrobně jsme si vysvětlili integraci dalších technologií, jako jsou reproduktory, hlasovátka, vizualizér. Znovu jsme si vysvětlili funkci v nabídce IT, využili jsme možnosti  funkce pravého tlačítka myši. Důležitou součástí byly informace získávané z internetu. Naučili jsme se stahovat texty či obrázky. Získali jsme návod na formátování písma, používání velikosti písma či focení obrázků.

 

DSC_0261DSC_0262DSC_0263DSC_0264DSC_0266DSC_0267DSC_0258

 

 

 

 

 

 

 


 

Dne 24.3. 2010

Účel jednání a místo: Konference – Jarní inspirace, Znojmo

Zúčastnění: realizační tým 1. stupně

 

Znojmo10Dne 24.3. 2010 se zástupci realizačního týmu pro1.stupeň zúčastnili konference s názvem „Jarní inspirace“. Jednalo se o konferenci zaměřenou na využití digitálních   technologií ve školství. Učitelům byla věnována zejména část moderních technologií ve výuce, ukázky nejnovějších zařízení, prezentační techniky pro výuku a evropské fondy. Konference se opět konala ve Znojmě a byla rozdělena do dvou sekcí, manažerskou a   vzdělávací. Zastoupeny zde byly firmy Adobe, která představila projekt  Adobe Flash a Adobe Acrobat či Photoshop. Další firnou byla  AV Media, Epson, DAP. Část vzdělávací byla zaměřena opět na ukázkové hodiny, ve kterých se pracuje se Smart tabulemi. Zhlédnout jsme tedy  mohli několik prezentací v hodinách anglického, českého jazyka či matematiky.

 

IMG_1382IMG_1383IMG_1384IMG_1385IMG_1387

 


 

Dne: 7.4. 2010

Účel jednání a místo:  Školení- Projektová výuka / Heuréka / , Velké Meziříčí, Sokolovská 13

Zúčastnění: členové odborných týmů, manažeři, koordinátor, učitelé 1. a 2. stupně

 

Dne 7.4. 2010 proběhlo na ZŠ Sokolovská školení vyučujících pod názvem Projektová výuka. Školení bylo opět zajištěno společností Heuréka. Začátek byl věnován rozboru slova projekt a projektová výuka. Jak na takový projekt? Naplánovat ho, rozdělit týmové role, definovat očekávané výstupy, spolupracovat a řešit rizika, hodnotit a prezentovat. Pomocí týmových rolí jsme zjišťovali, kdo jakou roli může vykonávat. Zvolili jsme si 4 výroky či otázky, v nichž byly stanoveny formulace pro jednotlivé role v týmu.

 

7a7

 

 

 

 

 

 

 


 

Dne:  13.4.2010

Účel jednání a místo: Seminář - Projekt a výuka , Jihlava

Zúčastnění: M. Šulcová, V. Moravcová, P. Kamanová, D. Karásková

 

 

Dne 13.4.2010 se učitelé naší školy zúčastnily semináře Projekt a výuka. Tento seminář proběhl v Národním institutu pro další vzdělávání v Jihlavě .Seminář proběhl v podobě tvůrčí dílny a byl zaměřen především na způsob tvorby, organizace a řízení výukových projektů. Dále na uplatňování IT v projektových dnech. Dalším tématem semináře byla realizace projektu ve škole a aspekty, které projekt ovlivní z hlediska chodu školy. Závěrečná část semináře Projekt a výuka se zabývala integrací předmětů a pohledy na klíčové kompetence, jejich naplňování a hodnocení při projektové výuce.

 


 

Dne: 19.5. 2010

Účel jednání a místo: Školení- Autoevaluace II , Velké Meziříčí , Sokolovská 13

Zúčastnění: Vyučující 1. a 2. stupně

 

Dne 19.5. 2010 proběhlo školení pedagogických pracovníků v procesu autoevaluace II. Školení bylo zajištěno opět firmou Heuréka.

Smyslem bylo vytváření, třídění, mapování a rozhodování se v oblasti anket a dotazníků. Každý si vyplnil již předem vytvořený formulář a poté sepisoval cíle své ankety Obeznámili jsme se s operační šablonou, která poskytuje řadu důležitých funkcí. Součástí byly taktéž hodnotící škály, zpětná vazba, hodnocení ve výstupech a výsledky respondentů. Konečnou fází byla výstupní šablona, kde jsme hodnotili nasbírané výsledky.

 


 

Dne:  4.-5. června 2010

Účel jednání a místo: Seminář- Minimalizace šikany - modul A,

Zúčastnění: P Hladik, L. Běhůnková, A. Dvořáková, R. Kučerová, L. Třeštíková, I. Bíbrová, M. Jůdová, M. Šulcová, V. Moravcová, P. Kamanová, D. Krátká.

 

Dne 4.-5. června proběhl seminář zaměřený na minimalizaci šikany. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Do celého projektu, který bude probíhat celkem ve čtyřech blocích, se přihlásili vyučující 1. i 2. stupně, včetně vedení školy. Úvodní seminář nabídl účastníkům základní sadu informací o proble- matice šikanování. Rozdíl mezi škádlením a šikanováním, znaky šikany, vnitřní a vnější pohledy na šikanu, výskyt či podmínky pro vznik šikany, její příčiny a klasifikaci.

 

 


 

 

Dne: 17. a 18.9. 2010

Účel jednání a místo: Seminář/ Minimalizace šikany- modul C/

Zúčastnění: Vyučující 1. a 2. stupně

 

17.a 18.9. 2010 pokračovalo setkání dalším modulem.

Tento modul byl zaměřen na nejčastější chyby při řešení šikany. Vyučující dostali návod,

tzv. Devět kroků při řešení počáteční šikany. Zaměřili se na metodiku diagnostiky a ná-

pravy, strategii vyšetřování a strategii první pomoci.

 


 

Dne: 14. a 15.10. 2010

Účel jednání a místo: Stáž pro učitele ve Znojmě/ Efektivní využití interakt. tabule ve výuce /

Zúčastnění: Karásková D., Koudelová L.

 

Dne 14. a 15.10. se zúčastnili zástupci 1. st. dvoudenní stáže prezentace  škol zapojených do projektu. První den stáže prezentovali naši zástupci  projekt naší školy před účastníky z celého kraje Vysočina a vyměňovali si zkušenosti v oblasti využití interaktivních tabulí ve výuce. Druhý den  navštívili ukázkové hodiny na ZŠ JUDr.J. Mareše se společným vyhodnocením náslechů.

 


 

Dne: 22. a 23.10. 2010

Účel jednání a místo: Seminář/ Minimalizace šikany- modul D/

Zúčastnění: Vyučující 1. a 2. stupně

 

Ve dnech 22. a 23.10. 2010 se vyučující 1. a 2. stupně účastnili

již posledního modelu minimalizace šikany.   Modul byl zaměřen  na legislativu, aktivitu puzzle modulu, program proti šikanování na škole a shrnutí dosavadních poznatků a získaných znalostí. V rámci skupiny byli již vyučující daných škol pohromadě a vzájemnou komunikací a spoluprací plnili jednotlivé kroky v rámci projektu.    Modul se ubíral cestou prevence na třídnických hodinách, diagnostikou ve třídě, tzv. dvanáctikrokovkou - krizovým scénářem.

 


 

Dne: 4.11. 2010

Účel jednání a místo: Seminář/ Projektová výuka – Heuréka /

Zúčastnění: Vyučující 1. a 2. stupně

 

Dne 4.11. 2010 proběhlo další školení vyučujících 1. i 2. stupně ZŠ Sokolovská.   Školení opět zaštiťovala firma Heuréka. V další části tohoto projektu učitelé tvořili ve skupinkách dotazníky, které měly mapovat některé problematické oblasti.  Zaměřili jsme se na problematiku „Šikany“, která je v současné době stále více aktuální. Každá ze skupin volila a tvořila vhodné otázky, pomocí kterých by odhalila závažnost daného problému.Otázky byly doplněny tzv. hodnotící škálou, usnadňující odpovědi.

 


 

Dne: 8.12. 2010

Účel jednání a místo: Seminář/ Projektová výuka – metody a formy práce /

Zúčastnění: Vyučující 1. a 2. stupně

 

Dne 8.12. 2010 proběhla další část školení Heuréka pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ Sokolovská. Vyučující byli seznámeni s novou verzí tohoto programu. Celé školení bylo zaměřeno na metody a formy práce. Společně jsme hledali otázky smysluplnosti, míru váhy a rozhodování při tvoření a vyplňování následných dotazníků. Jeden z dotazníků byl zaměřen na vztahy ve třídním kolektivu, další se zabýval otázkou čtenářských dovedností.

 


 

Dne: 12.1. 2011, Školení  MIŠ

Účel jednání a místo: Diskuze nad pravidly učitelského sboru, ZŠ Sokolovská, V.M.

Zúčastnění: vyučující 1. a 2. stupně

 

Odpolední setkání bylo zaměřeno na tvorbu pravidel pro učitelský sbor. Vyučující pracovali ve dvou skupinách. Cílem práce byla diskuze o pravidlech, které bychom měli na pracovišti dodržovat, co je a není pravidlem, jaké očekávání či obavy plynou  z dodržování či jejich nedodržení. Ke konkrétním pravidlům jak si je nastolit, se budeme postupně propracovávat v dalších setkáních.

 


Dne: 11.3. 2011, Školení  MIŠ

Účel jednání a místo: Školení pedagogických pracovníků, ZŠ Sokolovská V.M.

Zúčastnění:  vyučující 1. a 2. stupně, školní družina

 

V úvodu školení jsme se zaměřili na teoretickou část programu proti šikanování. Osvětlili jsme si, z čeho již vychází a že je součástí Minimálního preventivního programu.

Diskutovali jsme nad otázkou, co vše by měl program zahrnovat a že cílem je taktéž vytvořit spolupracující prostředí. Aby mohl fungovat, musí se také opírat o vedení školy, užší realizační tým a sborovnu. Po té jsme se rozdělili do skupin. Každá ze skupin zpracovávala několik bodů či podtémat v oblasti šikany.

 


 

Dne: 21.3. 2011, Školení  MIŠ

Účel jednání a místo: Krizová místa ve škole, ZŠ Sokolovská V.M.

Zúčastnění:  vyučující 1. a 2. stupně

 

Další setkání na semináři řešilo krizová místa ve škole. Náplní byly taktéž rodičovské schůzky, spolupráce s rodiči. Shrnuli jsme si kroky, které by měl podniknout učitel při řešení počátečního stádia šikany. Sestavili jsme si strukturu třídnických hodin, co by mělo být jejich cílem, jak směřovat komunikaci mezi námi a dětmi. Důležitým upozorněním pro všechny bylo, že ne všechno se vždy musí povést. Učitel by měl mít především nějaký cíl, techniku a reflexi.

 


 

Dne: 30.3. 2011

Účel jednání a místo: Znojemská jarní inspirace, Znojmo - Konice

Zúčastnění: realizační tým 1. st. / K. Kaštan, M. Šulcová, V. Moravová a L. Třeštíková/

 

 

Dne 30.3. 2011 proběhla ve Znojmě konference zaměřená na ICT. Realizační tým 1. stupně se opět účastnil. Novinkou na konferenci byla ukázka nového modelu Smart Board řady 800. Na tomto novém modelu mohou spolupracovat již dva žáci současně. Realizační tým zhlédl ukázkové hodiny anglického jazyka ve 3. ročníku a čtení ve 4. ročníku. Zaujala nás hodina na malotřídní škole v Konicích u Znojma. Děti pracovaly jak s interaktivní tabulí, tak v lavicích samostatně. Celá hodina se prolínala několika předměty.

 

IMG_1746IMG_1747IMG_1748IMG_1749IMG_1750IMG_1751IMG_1752IMG_1753IMG_1754

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dne: 22.2. 2012

Účel jednání a místo: Informační seminář k zakončení ICT projektu, aula ZŠ Komenského V.M.

Zúčastnění: realizační tým 1. a 2. st., koordinátor, manažeři a administrátor projektu, pozvaní hosté

 

Dne 22. 2. 2012 proběhl na Základní škole Sokolovská slavnostní informační seminář. Konal se při příležitosti zakončení projektu „Rozvoj ICT metod při výuce na Základní škole Sokolovská ve Velkém Meziříčí”. O kulturní vystoupení se postarali žáci 3. a 4. ročníku.

 

Jednotlivé části programu z této akce si můžete prohlédnout  >>>zde<<<.

 

 

Anketa

Který předmět máš nejradši?