Dnes je 27.05.2019, svátek má Valdemar

Rozvoj ICT metod

Popis projektu

Projekt reaguje na potřeby školy, které byly ověřené v jeho přípravné fázi. Škola chce uspokojit potřeby, které mají jak žáci školy, tak pedagogové v oblasti využití ICT ve výuce jazyků, přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Škola v průběhu projektu sestaví odborný tým, který bude připravovat podklady pro využití ICT ve výuce, specifikovat metody a formy jejího využití a bude proškolen v používání moderních metod a forem využití ICT při výuce. V průběhu školních let 2009/2010 a 2010/2011 budou tyto metody průběžně uváděny do výuky, přičemž bude probíhat jejich pilotní ověření. Úspěšně ověřené metody a formy využití ICT budou v závěru projektu zařazeny do inovované verze ŠVP tak, aby v dalších letech mohly být standardně využívány při běžné výuce. Za účelem zajištění úspěšné realizace projektu škola pořídí moderní ICT vybavení, pomůcky a didaktický software. Škola bude při zavádění ICT metod a forem výuky spolupracovat s kvalitními a akreditovanými odborníky a institucemi.

Anketa

Který předmět máš nejradši?