Dnes je 27.05.2019, svátek má Valdemar

Rozvoj ICT metod

Cíl projektu

Globální cíle

Prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků, zaváděním nových forem a metod výuky, prostřednictvím kvalitního zařízení a vybavení zajistit zapojení ICT při výuce jazyků, přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí.

 

Další cíle

  • Na základě volby a pilotního ověření nových metod a forem využití ICT při výuce zvýšit kvalitu vzdělávání na škole.
  • Aktualizovat (inovovat) ŠVP pro ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí o moderní metody a formy vzdělávání ověřené v rámci projektu.
  • Zajistit účast a kvalitní informovanost pedagogů, žáků a rodičů na zavádění nových metod a forem využití ICT a aktualizovat ŠVP.
  • Zvýšit motivaci pedagogických pracovníků k práci na implementaci kurikulární reformy.
  • Prostřednictvím inovovaného a kvalitně nastaveného ŠVP připravit děti na změny v socio-ekonomickém vývoji, v charakteru práce a na nutnost enviromentálního přístupu.
  • Zvýšení aktivity a zájmu žáků o výuku.
  • Možnost vytváření např. předmětových webů, v rámci předmětů nebo tříd, popřípadě v rámci spolupráce s rodiči se nabízí možnost vytvoření a používání prostředí MOODLE.

 

Anketa

Který předmět máš nejradši?