Dnes je 16.06.2019, svátek má Zbyněk

Historie školy

Základní škola Sokolovská je tradiční Velkomeziříčská základní škola s více než sloletou historií. Několik desetiletí poskytuje žákům v souladu s učebními plány a osnovami základní vzdělání nejen v oblasti vědomostí a praktických dovedností, ale i společenské výchovy, která je důležitým předpokladem pro další vzdělání a rozvoj osobnosti. Mottem školy navazujícím na dlouholeté tradice je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své názory a aktivně se zapojit do života společnosti.


Rok 1802 - 1953
Už v r. 1802 byla vystavěna nová školní budova vedle fary na náměstí (dnes Česká spořitelna a.s.), která byla pouze triviální školou o třech učitelích. V r. 1853 se změnila na hlavní farní školu o třech třídách a od r. 1869 se nazývala národní školou. V r. 1883 se rozdělila na pětitřídní dívčí a pětitřídní chlapeckou obecnou školu.


Rok 1889

V neděli 29. září 1889 byla slavnostně otevřena nová chlapecká a dívčí měšťanská škola za kostelem (dnes ulice Komenského), která byla postavena na místě bývalých masných krámků.


Rok 1890 - 1911

V roce 1890, v době velkého rozmachu němectví v našem městě, byla postavena německá tří třídní škola na Sokolovské ulici ( dříve Karlov nebo Dolní město). Po otevření reálky sem byla v r. 1902 přestěhována dívčí měšťanská škola. V r. 1908 zde byla otevřena i chlapecká měšťanská škola. V letech 1910 - 1911 došlo k velké přestavbě tělocvičny a kreslírny a rozšíření budovy školy směrem k Brnu.


Rok 1953

Do roku 1953 byla v budově školy na Komenského ulici chlapecká a dívčí národní škola a v budově na Sokolovské ulici chlapecká a dívčí měšťanská škola. Byly to dvě samostatné školy se dvěma řediteli.


Rok 1953 - 1996

V letech 1953 - 1961 byla v obou budovách zřízena osmiletá základní škola, v letech 1961 - 1983 devítiletá základní škola, v letech 1983 - 1996 osmiletá základní škola a od r. 1996 až dosud základní devítiletá škola.


Rok 1967 - 2003

V roce 1967 se rozšířilo zázemí školy o nově vybudovanou druhou tělocvičnu na Bezděkově a v roce 1970 o půdní nástavbu školy na Sokolovské ulici. V roce 1982 byla předána do užívání školní jídelna s družinou na ulici Poštovní. Od roku 1993 se vyučuje tělocvik i v tělocvičně Charita na Poštovní ulici a v bývalé malé tělocvičně byly zřízeny dílny. V roce 1995 byly zprovozněny nové prostory půdní nástavby a počítačová učebna ve škole na ulici Sokolovská. Ve školním roce 2002/2003 se podařilo získat podporu projektu Internet do škol (INDOŠ), a tak i vybavit druhou počítačovou učebnu.


Rok 2003 - 2004

Ve školním roce 2003/2004 má ZŠ Sokolovská 13 celkem 29 tříd, na 1. stupni 12 tříd s 263 žáky a na 2. stupni 17 tříd s 393 žáky.


Rok 2004 - 2005

Celkem 28 tříd, na 1. stupni 11 tříd s 250 žáky a na 2. stupni 17 tříd s 371 žáky.


Rok 2005 - 2006

Celkem 25 tříd, na 1. stupni 10 tříd s 217 žáky a na 2. stupni 15 tříd s 342 žáky.


Rok 2006 - 2007

Celkem 23 tříd, na 1. stupni 9 tříd se 194 žáky a na 2. stupni 14 tříd s 316 žáky.


Rok 2007 - 2008

Celkem 21 tříd, na 1. stupni 8 tříd se 181 žákem a na 2. stupni 13 tříd s 302 žáky.


Rok 2008 - 2009

Celkem 19 tříd, na 1. stupni 7 tříd se 162 žáky a na 2. stupni 12 tříd s 269 žáky.

 

 

Anketa

Který předmět máš nejradši?