Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Nařízením vlády se od 1. 3. 2021 do odvolání přesouvá výuka ve všech ročnících 1. stupně do distančního vzdělávání. Školní družina bude mimo provoz.

Distanční výuka probíhá v prostředí Microsoft TEAMS. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

Veškeré informace o distančním vzdělávání jsou poskytovány prostřednictvím emailových adres zákonných zástupců či přímo v prostředí aplikace Teams. 

Žádáme zákonné zástupce, aby průběžně sledovali webové stránky školy, děkujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte přímo na třídní učitele.


Informace k provozu školní jídelny

Všichni žáci z prezenční výuky /1. a 2. ročník/ mají obědy odhlášeny. Žáci ale mají možnost dále si /dotované/obědy odebírat v čase 11:30 – 12:00 hodin. Možnost nahlášení obědů je elektronicky nebo telefonicky do 7:00 hodin.

Výdejní doba:

  • Cizí strávníci /11:30 – 12:00/. Výdejním místem je hlavní vchod do budovy jídelny.
  • Distanční výuka /11:30 – 12:00/.
  • Zaměstnanci školy /12:00 – 12:30/.


>>> Aktuální informace MŠMT <<<

>>> Informace k ošetřovnému <<<