Žáci 2. stupně se zúčastnili přednášky o Janu Kubišovi

Ve středu 27.4. ožil před žáky 2. stupně ZŠ Sokolovské příběh hrdiny Jana Kubiše z nedalekých Dolních Vilémovic. Společně jsme si připomněli blížící se osmdesátileté výročí od atentátu na říšského protektora.

Ve velkém sále Jupiter Clubu jsme měli možnost vyslechnout přednášku PhDr. Stanislava Balíka v.v.mjr. na téma Jan Kubiš. Pan major nás provedl celým neklidným obdobím třicátých let v Evropě a celkem poklidných u nás v Československu. Dospěl až k události, která byla vyvrcholením spolupráce domácího a zahraničního odboje – atentátu na „ třetího muže Třetí říše“ – Reinharda Heydricha. Ústředním mottem celé přednášky byla myšlenka vlastenectví – Kubiš s Gabčíkem i ostatními parašutisty neváhali obětovat své životy ve prospěch milované vlasti.

„Jan Kubiš si nedlouho před vysazením do nacisty okupované vlasti zapsal do deníku: "Dnes nejsem si jistý dnem, neb jest na mně požadován zvláštní úkol, úkol velice nebezpečný, ale nebojím se ho, jdu s chutí do práce a nezastaví mne ani to nejhorší." Mnohé to o něm vypovídá. Jaký ale opravdu byl? …

Den Jana Kubiše v Panenských Břežanech není podle historiků, kteří ho připravili, jen o Janu Kubišovi a jeho nesmrtelném odbojovém činu. S Josefem Gabčíkem by ho totiž nebyli schopni provést bez pomoci desítek obětavých příslušníků odboje, z nichž na to většina doplatila životem.

Den Jana Kubiše chápou proto historici jako den všech lidí, kteří bojovali za svobodu republiky, ve které dnes žijeme. A o tom, jací to byli vlastně lidé, svědčí i další dopisové vyznání velitele sedmi parašutistů z krypty a paraskupiny Out Distance Adolfa Opálky: "Miluji tuto republiku víc než vlastní život, “ předeslal pan major, když v mailu uváděl svou přednášku.

Naši žáci se projevili nejen jako bystří posluchači, ale též svými znalostmi. V podstatě nepadla otázka ze strany pana majora, na kterou by někdo z publika neznal odpověď. Bylo znát, že téma války a hrdinských činů nenechává ani mladou generaci netečnou.

Dva nejlepší - Martin Nedoma z 6. B a Jakub Kocourek z 8. B - si zasloužili publikaci od přednášejícího. Společně se můžeme podívat nejen na doporučené filmy, ale i na různá videa na youtube pod odkazem Stanislav Balík, která se zabývají i dalšími hrdiny našeho kraje, třeba Ludvíkem Svobodou.