V předvelikonočním čase zavítal mezi žáky 6. a 7. ročníků pan Jiří Dyčka, který žákům povídal o poselství křesťanských Velikonoc

V předvelikonočním čase zavítal mezi žáky 6. a 7. ročníků pan Jiří Dyčka a v pátek 8. 4. povídal našim žákům o poselství křesťanských Velikonoc. Holky a kluky oslovil jejich online jazykem, novozákonní příběh odvykládal tak, že teenageři, které není zrovna snadné zaujmout, mu doslova viseli na rtech.

Ježíše představil coby prototyp dnešního influencera, jeho učedníky označil za followery a z farizeů se slovním obratem stali hateři. Děti se dozvěděly, že Zelený čtvrtek nemá nic společného s Black Friday :-), ale poukazuje na Ježíšův radostný vjezd do Jeruzaléma, kde byl nadšeně vítán zelenými ratolestmi a palmovými listy a současně upomíná na poslední večeři Páně.

Jak přiblížit holkám a klukům, co to znamená modlit se? Co třeba „komunikovat s Bohem“… . A pokud by snad měli tendenci posmívat se neuvěřitelnému Ježíšovu zmrtvýchvstání, které sám s nadsázkou nazval „ největším prankem, fakem v historii“ a provokativně pronesl, že „kdejaký seriál na Netflixu má lepší pointu,“ uvedl na pravou míru, že za neuvěřitelným příběhem se skrývá důležité poselství, které přežilo dvě tisíciletí.

Cestou otázek, pochyb a odpovědí se konečně dostal k tomu, co přišel dětem sdělit: „Nemusíme být šťastni až…., ale Už!“ Poselství (message) velikonočního příběhu odhaluje význam veliké noci (odtud Velikonoce), která je nocí naděje. Naděje, že navzdory zlu se stane něco dobrého. Zlo nemá poslední slovo.“

Kdy jindy než v současné geopolitické neutěšené době by taková slova měla padnout na úrodnou půdu! Z výrazů dětských očí, úžasem pootevřených pus bylo patrné, že dětské uši chtěly slyšet taková slova, která chlácholila a byla srozumitelná jako každá dobrá postava v té nejobyčejnější pohádce.

Panu Dyčkovi děkujeme za pátek na Sokolovské prosvícený nadějí :-).