Pythagoriáda 44. ročník – 2021/2022

Dne 8. 12.2021 proběhlo distančně na naší škole okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Ve spojení jsme byli přes videokonferenci MS Teams. Úspěšným řešitelem okresního kola byl každý soutěžící, který získal 10 a více bodů. Na naší škole tyto podmínky splnil Zdeněk Špaček z 8.A, který získal krásných 11 bodů z 15ti možných. Umístil se tak na 5. – 8. místě ze 44 účastníků. Zdeňkovi patří velká pochvala a hodně chuti při řešení dalších matematických příkladů.

Do okresního kola postoupili všichni úspěšní řešitelé školních kol. V kategoriích 7. a 9. třídy byla hranice pro postup do OK ponížena (pro 7. třídu na 8 bodů, pro 9. třídu na 9 bodů). Pro úplnost uvádíme počty zúčastněných žáků v jednotlivých kategoriích školních kol: 6. třída – 414 žáků, 7. třída - 391, 8. třída – 399 žáků, 9. třída – 313 žáků.