První testování a návrat dětí 1. stupně ZŠ na prezenční výuku /tzv. rotačním způsobem/

Dne 12. 4. 2021 mohli za dodržení hygienických opatření usednout do lavic žáci 1., 2. a 5. ročníku. Před výukou podstoupili antigenní testování, stejně jako pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy.

Děti vstupovaly do budovy školy v časových intervalech a za doprovodu asistenta odcházely do svých tříd. Dle pokynů paní učitelky, doprovázených instruktážním videem, bylo provedeno samotné testování. Všechny děti testování zvládly a veškeré provedené testy byly negativní. 

Děkujeme vám, rodičům, za důvěru a důvěru ve vaše šikovné děti, které to zvládly a budou to jistě zvládat i nadále.

Příští týden nás čeká testování žáků 3. a 4. ročníku. Věříme, že vše proběhne v pohodové atmosféře, jako tomu bylo první den testování.

ZŠ Sokolovská