PŘEDNÁŠKA „TVOJE CESTA NAČISTO“

Ve středu 4. května proběhla na naší škole přednáška pro žáky 8. ročníků.

Vedena byla interaktivní formou, která byla založena na promítání skutečného příběhu. Ten byl proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Hlavním cílem programu bylo vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u žáků právní vědomí. A v neposlední řadě je samozřejmě navést správným směrem ke zdravému životnímu stylu.

Po celou dobu se žákům věnovala nprap. Lenka Prokopová, která si s žáky skvěle poradila.

Této přednášky se zúčastnili 11. a 18. května i žáci 9. ročníků.

Myslím, že všichni žáci se dověděli velmi přínosné informace do jejich mladého života a věřím, že budou mít na paměti, co vše by se mohlo přihodit, pokud by nedodržovali známá pravidla.

Na závěr bych chtěla všechny žáky, kteří se zúčastnili dané besedy, pochválit za skvělou pozornost a spolupráci při vytváření zpětné vazby.


>>> DOTAZNÍK <<<