Po 15 letech na Sokolovské

V pátek 18. 6. zavítal do naší školy na pozvání Šárky Svobodové ze 7.B a bývalé třídní učitelky Petry Táborské náš bývalý žák Josef Svoboda z Martinic a přišel našim dětem povyprávět o tom, co všechno stihl, když před více jak patnácti lety školu opustil. A nebylo toho málo!  „Když jsem byl tak starý jako vy a chodil jsem sem do školy, tak jsem si představoval, že budu spokojený, když se dostanu na střední školu a dokončím ji a to je asi tak všechno… to jsem vůbec netušil, že půjdu studovat na univerzitu a už vůbec jsem si nepředstavoval, že budu příští týden obhajovat doktorát, “ svěřil žákům v upřímném rozhovoru Pepa. Bývalý student ČVUT v Brně  pracoval posledních 6 let ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy – mezinárodním výzkumném centru zabývajícím se jadernou fyzikou.  Má za sebou též studijní pobyt  Erasmus v Litvě a před sebou pracovní stáž v Národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku – vědecké základně Spojených států amerických.

Pepa seznámil žáky nejen se svými životními úspěchy, ale mluvil i o svých pochybnostech a úskalích, které musel překonávat. Vyzdvihl důležitost znalosti angličtiny, povzbuzoval žáky k jejímu osvojení, varoval před strachem z ní a neochotě mluvit, „ jazyk vám otevře brány do celého světa…“. Velký důraz kladl na to umět se zeptat, když obecně něčemu nerozumím, dále na důležitost cestování jako prostředku rozšiřování vnímání celého světa. V neposlední řadě vyzdvihl důležitost sportu a pohybu, kterou jsme si jistě v době covidové sami uvědomili.

V poutavé prezentaci nás zavedl do zemí, které navštívil – Francie, Indie, Číny, Ruska, Austrálie  - měli jsme možnost zhlédnout i video jeho jízdy s psím spřežením na Kamčatce.  Milé bylo, jak neopomněl zdůraznit, že se z dálav vždy rád vrací domů ke svým kořenům. Děkujeme Pepovi za netradiční strávení šesté páteční hodiny a budeme doufat, že Pepa návštěvu někdy v budoucnu zopakuje. Na další Pepovy životní cesty přejeme hodně štěstí!