Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle usnesení vlády ČR a MŠMT ze dne 23. 12. 2020 nastupují k prezenční výuce dne 4. ledna 2021 pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci (3. – 9. ročník) se budou vzdělávat distančně, z domova. Bližší informace k rozvrhu a organizaci vyučování na 1. stupni budou rozeslány prostřednictvím emailu.

Informace k organizaci distanční výuky na 2. stupni budou uveřejněny v jednotlivých třídních a předmětových skupinách v aplikaci MS Teams. Sledujte pozorně zejména termíny online schůzek.


Školní družina bude v provozu od 6.00 – 8.00 hod. a od 11.30 – 16.00 hodin. Žáci jedné třídy budou společně navštěvovat jedno oddělení školní družiny.


Školní jídelna

Žáci 1. – 2. ročníku, kteří chodili na obědy v prosinci 2020, mají obědy automaticky přihlášené. Žáci 3. - 9. tříd mají obědy odhlášené.

Výdej obědů:

cizí strávníci 11.30 - 12.00 hod. (platí i pro žáky, zaměstnance školy na distanční výuce)

                        12.00 - 13.00 hod. (žáci prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti)


Organizace příchodu žáků

7.30 - 7.40 hod. -> 1. A

7.40 - 7.45 hod. -> 2. A

7.45 - 7.50 hod. -> 2. B


Případné změny či další informace budou uveřejněny na webových stránkách školy. Informace pedagogickým pracovníkům budou zaslány do jejich školních emailů.


>>> Informace k provozu škol od 27. 12. 2020 <<< 

>>> Opatření PES pro oblast školství <<<


Přejeme všem klidné prožití zbytku zimních prázdnin a veselý vstup do nového roku.